Jakie wyróżniamy obszary morskie?

Obszary morskie to przestrzeń, jaka składa się z wielu elementów. Podział obszarów morskich pozwala nam dokładnie zapoznać się z tym, jakie obszary są najbardziej znane. Okazuje się, że wszelkie kwestie z tym związane są zawarte w ustawie z dnia 21 marca 1991 roku o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. Czego dotyczy A1 Offshore? Jak dzielimy obszary morskie? O czym należy pamiętać?

Podział obszarów morskich

obszar a1 offshore
o obszarach a1 offshore dowiesz się więcej na FairWinds

Obszary morskie ro specyficzna przestrzeń, na jaką składają się:

  • morskie wody wewnętrzne
  • wody archipelagowe
  • morze terytorialne
  • wyłączna strefa ekonomiczna
  • morze otwarte
  • szelf kontynentalny

Integralną część naszego kraju stanowią morskie wody wewnętrzne i morze terytorialne. Nie zapominajmy o tym, że Polska ma za zadanie sprawować pełną jurysdykcję nad takimi obszarami, co pomniejszane jest jedynie i prawo nieszkodliwego przepływu statków na morzu terytorialnym. Przez ten obszar okręty podwodne i inne podwodne środki transportu muszą przepływać na powierzchni z podniesioną banderą.

A1 Offshore

A1 Offshore Solutions oferuje serwisowe statki, jakie są wyposażone w zaawansowany sprzęt dla przemysłu wiatrowego, gazowego i naftowego. Ponadto, skorzystać można z certyfikacji statków specjalnego przeznaczenia, co jest niezwykle istotne na morzu.

Znajomość morskich obszarów przyda się każdemu, kto na co dzień pracuje w branży tego typu. Nie zapominajmy o podziale obszarów morskich, co jest wskazane z przepisach prawnych, które wskazują też korzystanie z takich przestrzeni.